Hyvä tietää uskontodialogista – Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille. Kirkon ulkoaisiain osaston julkaisu 1, 2011.Hiltunen, Pekka Y. & Timo Vasko 2011.

Kohti Pyhää – uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 2, Kirkko ja toiminta 2013.

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja, 48. Illman Ruth, Ketola Kimmo, Latvio Riitta, Sohlberg Jussi (toim.) 2017.

Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa? Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVI 2012.

Pyhän rajoilla. Heli Pruuki (toim.). Suomen Lähetysseura 2010.

Understanding Other Religious Worlds: A Guide for Interreligious Education. Maryknoll (NY) : Orbis Books 2004. Berling, Judith.

Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, 2010.  Rautionmaa, Heidi (toim.).

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle, Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja 1, 2013. SEN 2013.