Suomessa uskontojen välisellä suvaitsevaisuudella on pitkät perinteet. Muun muassa eri uskonnot ovat voineet virallistaa toimintansa miltei maamme itsenäisyyden alusta alkaen. Uskontojen välistä vuoropuhelua on käyty jo pitkään uskonnollisten johtajien kokoontumisissa ja opillisena dialogina, mutta myös ruohonjuuritasolla uskonnollisten yhteisöjen, moniuskontoisten järjestöjen ja muiden dialogitoimijoiden järjestämissä kohtaamisissa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkon perustamissa työryhmissä on käyty opillista dialogia Kirkko ja juutalaisuus -työryhmässä 70-luvulta ja Kirkko ja islam -työryhmässä 80-luvulta lähtien ja 90-luvun puolivälistä Suomessa vaikuttavien pienten uskonto-, uskomus- ja katsomusryhmien kanssa.

Useissa Suomen ev.-lut. seurakunnissa, esimerkiksi Espoossa, Lahdessa, ja Vantaalla, on monimuotoista uskontojen kohtaamiseen tähtäävää toimintaa. Lahden uskontojen välinen työryhmä toteuttaa säännöllisesti uskontojen välisiä tapahtumia. Vantaalla kirkkoherrojen ja imaamien välillä ovat käyty keskusteluja yhteisistä huolenaiheista sekä järjestetty muslimien ja kristittyjen ystävyysviikkoa.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen aloitti syksyllä 2001 kolmen monoteistisen uskonnon johtajien epäviralliset tapaamiset kutsumalla heidät neuvonpitoon presidentinlinnaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Sen jälkeen kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden johtajat ovat tavanneet 2-3 kertaa vuodessa.

Uskontojen organisoitu yhteistyö alkoi pitkän ja monipolvisen valmistelun ja Hanasaaressa 2007 pidetyn seminaarin suosituksesta tammikuussa 2011, jolloin perustettiin USKOT-foorumi. Foorumin viisi perustajajäsenyhteisöä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö), ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE). Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä Foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

Uskontojen väliseen vuoropuheluun liittyvää toimintaa on 2000-luvulla järjestänyt moni toimijataho. Lue lisää teoksesta Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. 

USKOT-foorumin seminaari syksyllä 2015
USKOT-foorumin seminaari syksyllä 2015