uskot foorumin logo

www.uskot-resa.fi

Tarkoitus:

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT -foorumi ry on kolmen uskonnon yhteinen foorumi, jonka jäsenyhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumin tarkoituksena on vaalia yhteiskuntarauhaa maassamme uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä edistämällä uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että uskonnot ymmärretään voimavaraksi yhteiskunnassa eikä konfliktin aiheeksi. Yhteistyön avulla poistetaan ennakkoluuloja ja pelkoja, jotka kohdistuvat toisen kulttuurin ja uskonnon edustajiin.

Jäsenyhteisöt:

USKOT -foorumi perustettiin 24.1.2011. Sen perustajajäsenyhteisöt ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry, Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö), ja Suomen Islamilainen Neuvosto ry (SINE).

Tausta:

Foorumin perustamisen taustalla oli tasavallan presidentin ja maamme uskontojohtajien yhteinen huoli monikulttuurisuuden vaikutuksista. Syksyllä 2001, syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui Suomen kolmen monoteistisen uskonnon johtajat neuvonpitoon presidentin linnaan. Todettiin, että maantieteellisesti kaukana olevat kriisit saattavat oireilla myös omassa lähiympäristössämme, ja että tieto ja keskustelu kriiseistä tulee meille paitsi median myös mm. vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kautta. Pian alettiinkin jo pohtia kolmen uskonnon foorumin perustamista. Katsottiin, että foorumin tulisi edistää rauhaa, sovintoa ja keskinäistä ymmärrystä, ja vaikuttaa siihen, ettei uskontoa käytettäisi poliittisiin tarkoituksiin. Presidentti myös rohkaisi uskontojohtajia pitämään yhteyttä toisiinsa. Tapaamisista onkin muodostunut pysyvä käytäntö.

Toiminta:

USKOT -foorumin jäsenyhteisöt laativat YK:n lasten oikeuksien 20-vuotisjuhlavuonna 2009 yhteisen julistuksen Lapsen oikeudesta pyhään. Samoin julkaistiin vuonna 2011 yhteinen julistus Uskonnonvapaudesta. Kannanotot ja julistukset löytyvät USKOT -foorumin nettisivuilta www.uskot-resa.fi.

Vuoden 2012 alussa järjestettiin tasavallan presidentin ehdotuksesta seminaari, jossa uskontojohtajat asettuivat näkyvästi ja selkeästi suvaitsevaisen ja hyväksyvän Suomen asialle, vihapuhetta ja pelkoa vastaan. Tähän ns. vihapuheseminaariin kutsuttiin median, viranomaisten ja järjestöjen edustajia. Saman vuoden syksyllä julkaistiin moniuskontoinen nettikalenteri. Kalenterissa avautuu kuukausinäkymä, jonka näyttää kunkin uskonnon juhlapyhät, joita klikkaamalla saa selityksen siitä, mistä on kysymys ja miten Suomessa tätä pyhää vietetään. Kalenteri löytyy osoitteesta www.uskontokalenteri.fi. USKOT -foorumi nimesi vuoden 2013 uskonnonopetuksen teemavuodeksi. Sen kuluessa korostettiin oman uskonnon opetuksen tärkeyttä, sillä Foorumin taustayhteisöt katsovat, että oman uskonnon hyvä tunteminen luo edellytykset toisen aidolle kohtaamiselle.

Kansainväliset yhteydet:

USKOT -foorumi liittyi syksyllä 2013 jäseneksi maailmanlaajuiseen Religions for Peace (RfP – Uskonnot rauhan puolesta) -verkostoon. Tällä on jäsenyhteyksiä noin 90 maahan sekä viisi alueellista verkostoa, mm. European Council of Religious Leaders (ECRL – Euroopan uskontojohtajien neuvosto). RfP/ECRL pyrkii rohkaisemaan uskontojohtajia ja uskonnollisia yhteisöjä uskontojenväliseen yhteistyöhön niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla konfliktien ratkaisemiseksi ja rauhan sekä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Anja Toivola-Stambouli
USKOT-foorumin toiminnanjohtaja